Atletický trojboj

Závodí osmičlenná smíšená družstva složená z žáků ze stejné školy.
Kategorie I.: 2. a 3. třída (2 chlapci a 2 dívky), 2007 - 2009
Kategorie II.: 4. a 5. třída (2 chlapci a 2 dívky), 2005 - 2007

Disciplíny: 50 m, skok do dálky (měří se z místa odrazu), hod kriketovým míčkem.
Ve skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem má každý závodník 3 pokusy.

Závod se boduje podle umístění v jednotlivých disciplínách. Do výsledku družstva se počítá součet umístění všech osmi závodníků. Při stejném bodovém součtu získá lepší umístění družstvo, jehož poslední závodník dosáhl lepšího celkového pořadí.

Garanti:
Havlíčkův Brod - 
Josef Fiala, fiala@oahshb.cz
Jihlava - Dalibor Hruška, hrusdal@seznam.cz
Pelhřimov - Pavel Sochorek, 
assk@pel.cz
Třebíč - Vratislav Fišera, fisera_vratislav@post.cz
Žďár nad Sázavou - Zbyněk Kalina, kalina@ddmzdar.cz